×

Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εφεξής «Πολιτική») αφορά την επεξεργασία των στοιχείων από την εταιρεία Κιόρτεβες Ιωακείμ (στο εξής «Ariadni» ή «εμείς» ή «μας»), ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, με έδρα την οδό Αγίας Βαρβάρας 2 στην Δράμα, e-mail: info@ariadnifashion.gr, website: www.ariadnifashion.gr.

Για την επίλυση οποιασδήποτε απορίας σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 25210 31977.

1. Λίγα λόγια εμάς.

Η Ariadni Fashion δραστηριοποιείται στην πώληση ενδυμάτων μέσω του φυσικού καταστήματος Ariadni και του ηλεκτρονικού καταστήματος στον ιστότοπο www.ariadnifashion.gr.

3. Τι είναι η Επεξεργασία των στοιχείων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

4. Ποια στοιχεία σας συλλέγουμε;

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. Με εξαίρεση τυχόν Δεδομένων που συλλέγονται από τα Cookies (βλ. περισσότερα Πολιτική Cookies εδώ ) και βιογραφικών στοιχείων που καταχωρείτε σε ιστοτόπους ή εφαρμογές εύρεσης εργασίας για κάλυψη θέσης εργασίας στην Ariadni, τα Δεδομένα περιορίζονται σε όσα συμπληρώνετε σε φόρμες που βρίσκονται στον ιστότοπο μας www.ariadnifashion.gr ή σε έντυπες αιτήσεις στo φυσικό μας καταστήματα. Αυτά ενδέχεται να αφορούν:

  • Πληροφορίες αναγνώρισης (όνομα, επώνυμο, φύλο, γενέθλια).
  • Οικονομικά Δεδομένα (αριθμός χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, τραπεζικό λογαριασμό).
  • Πληροφορίες επικοινωνίας (τηλέφωνο, email).
  • Δεδομένα αποστολής προϊόντων (ταχυδρομική διεύθυνση)

5. Πώς χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας;

Η επεξεργασία των στοιχείων σας διεξάγεται είτε από το προσωπικό της Ariadni, είτε μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών από την Ariadni και κατ’ εξαίρεση από τρίτους, οι οποίοι διεξάγουν εργασίες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών που συνδέονται αυστηρά με τη χρήση του ιστότοπου και την πώληση προϊόντων μέσω του ιστότοπου (βλέπετε παρακάτω «Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;»).

Γενικότερα, τα Δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία προκειμένου να σας παρασχεθούν οι ακόλουθες υπηρεσίες:

Παραγγελίες προϊόντων: Η Ariadni επεξεργάζεται Δεδομένα σας προκειμένου να εκπληρώσει τη συμβατική της σχέση, να διεκπεραιώσει την παραγγελία προϊόντων, να παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις, να αντικρούσει, εγείρει ή ασκήσει νομικές απαιτήσεις.

Δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη: Η Ariadni επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας προκειμένου να απολαμβάνετε ως καταναλωτές υπηρεσίες αγοράς, αποστολής προϊόντων, καταγραφής ιστορικού παραγγελιών και άλλων ειδικών προνομίων.

Αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter): Η Ariadni σας παρέχει τη δυνατότητα να ενημερώνεστε στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση σχετικά με προωθητικές/ διαφημιστικές ενέργειες που διεξάγει η Ariadni (π.χ. για νέα προϊόντα στην αγορά, τυχόν προσφορές, λειτουργία νέων καταστημάτων, διαγωνισμούς κ.λπ.).

Web push notifications: Ανάλογα με την ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιείτε για την πλοήγησή σας, μπορείτε να λαμβάνετε, έχοντας δώσει τη συγκατάθεσή σας, ειδοποιήσεις για τις προσφορές μας, τα νέα μας και το καλάθι αγορών σας.

Επικοινωνία: Η Ariadni χρησιμοποιεί τα στοιχεία σας για να απαντήσει στα αιτήματα/ερωτήματα που υποβάλλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

6. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας;

Συλλέγουμε τα στοιχεία σας για τον σκοπό παροχής προϊόντων ή/και υπηρεσιών της Ariadni, μέσω της ιστοσελίδας www.ariadnifashion.gr ή/και των φυσικών καταστημάτων μας, και ιδίως για:

  • τη διαχείριση της πώλησης των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών μας, π.χ. την επικοινωνία και ενημέρωση σας σχετικά με τη διαθεσιμότητά τους και την εξέλιξη παραγγελίας σας, την εκτέλεση της παραγγελίας σας, την αποστολή των προϊόντων, τη διαχείριση των οφειλών σας προς την Ariadni και την πραγματοποίηση επιστροφών.
  • την προώθηση προϊόντων μας, την αποστολή ενημερωτικών δελτίων για προϊόντα ή/και υπηρεσίες μας
  • τον έλεγχο, βελτίωση και προσαρμογή σε προτιμήσεις και επιλογές σας σχετικά με προϊόντα ή/ και υπηρεσίες μας.
  • τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία π.χ. φορολογική νομοθεσία, οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

16. Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξέλιξη των Αιτημάτων σας;

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 25210 31977.

17. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Η Εταιρεία μας, δεν λαμβάνει αποφάσεις βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας, εκτός από την περίπτωση χρήσης «cookies» στην ιστοσελίδα μας, και κατάρτισης προφίλ με σκοπό την αποστολή προσωποποιημένων διαφημίσεων/ προσφορών, οι οποίες δεν έχουν για εσάς καμία νομική συνέπεια και δέσμευση.

18. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των στοιχείων σας από εμάς;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών Δεδομένων.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν διαφορές που αφορούν τα Δεδομένα είναι τα Δικαστήρια Δράμας.

19. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

Μενού

Δημιουργήστε ένα δωρεάν λογαριασμό για να αποθηκεύσετε τα αγαπημένα σας στοιχεία.

Είσοδος

Δημιουργήστε ένα δωρεάν λογαριασμό για να χρησιμοποιήσετε τις λίστες επιθυμιών.

Είσοδος